Wojciech Derlak - Prawosławie

Prawosławie to temat, po który fotografowie sięgają dość często. Zainteresowanie nim obserwuje się nie od dziś, zwłaszcza we wschodniej Polsce, chociaż i w innych rejonach naszego kraju można natknąć się na wystawy czy publikacje jemu poświęcone. Temat więc, jak widać jest dość popularny i z każdym dniem  przybywa jego zwolenników. Młodzi dopiero go odkrywają, starsi wracają  doń wielokrotnie, odnajdując w nim coraz to nowe piękno. Skąd bierze się fascynacja tą religią? Tajemnica tkwi w pełnej mistycyzmu liturgii, która mając charakter kontemplacyjny ma podnosić duszę ludzką i przybliżyć ją ku Bogu. Jej uczestnicy przeżywają duchowo wydarzenia zbawcze z całej historii zbawienia, łącząc się z chórami anielskimi. Liturgia prawosławna jest syntezą różnych sztuk, głównie muzyki, plastyki i literatury. Spotykamy w niej więc śpiewy, poezję, ikony, świece, gesty, pokłony, układy choreograficzne, okadzenia i wiele innych elementów, rzadko spotykanych w kościele rzymsko-katolickim. Nagromadzenie tych form podczas aktu liturgicznego ma na celu stworzenie takiego piękna, które byłoby odbiciem piękna samego Boga. Liturgia jest więc rozumiana jako odbicie wiecznej liturgii, celebrowanej w niebie. Pomaga to wiernym osiągnąć niebiańskie wyżyny dla duchowej wielkości misterium Pańskiego. Prawosławne ikony są pierwszym środkiem, przez który doświadczamy realności Królestwa Niebieskiego na ziemi, podobnie jak pieśni wypełniające cerkiew podczas nabożeństwa. Wg księdza Henryka Paprockiego "liturgia, a wraz z nią śpiew, dają nam przedsmak sytuacji raju i tej rzeczywistości, w której Bóg będzie wszystkim we wszystkich".

Wojciech Derlak urodzony w Chełmie w 1957 roku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie nauczyciel biologii I LO w Chełmie. Człowiek o szerokich zainteresowaniach, z których fotografia zajmuje wyjątkowe miejsce. Tematem jego zdjęć jest głównie krajobraz w szerokim znaczeniu tego słowa oraz ludzie. Uczestnik kilku wystaw zbiorowych i autor kilku indywidualnych. Członek Fotoklubu Ziemi Chełmskiej.