Adrian Spuła - KOLĘDA

Fotoreportaż o posłudze franciszkańskiego zakonnika spod Babiej Góry. Akcja toczy się w Koszarawie – Bystrej, rozrzuconej po górskich zboczach miejscowości  w Beskidzie Żywieckim. Do tej liczącej niespełna trzystu mieszkańców wioski kilkanaście lat temu przybyli Franciszkanie. Wybudowali tu klasztor a następnie kościół. Powstała parafia, którą od 1998 roku opiekuje się Ojciec Teofil Lukas. Większość jego parafian żyje w tradycyjnych starych chatach w trudno dostępnych górskich przysiółkach o bajkowych nazwach: Sadoniówka, Beskidek, Stara Polana, Kaliki, Ryszkówka. Zimą dotarcie do nich staje się jeszcze trudniejsze i wymaga długiej wspinaczki przez śnieżne zaspy. Raz w roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Ojciec Teofil w asyście ministrantów odwiedza swych wszystkich podopiecznych. Zdjęcia skupiają się na przeżyciach rodzących się podczas tych spotkań. Ilustrują też warunki i atmosferę jaka towarzyszy obrzędowi, który w górach nadal jest żywy i piękny.

Adrian Spuła (1980) – Absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej. Pracował m. innymi dla Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. Zajmuje się tematami związanymi z kulturą i sztuką Karpat.  www.Donkliszot.com

Strona artysty: http://free.art.pl/adrianspula/