Życie jako hierofania

 

Prowadzone w ostatnich latach filozoficzne badania fenomenologiczne, o czym świadczą między innymi tematy międzynarodowych kongresów fenomenologii, koncentrują sie nie na opisie zjawiska świadomości, ale na fenomenie życia. Wydaje się, że także i religioznawstwo w swych badaniach podstawowych powinno zająć się tym tematem. W moim referacie chcę pokazać, że w ujęciu religioznawczym fenomen życia jawi się w wielu wymiarach z których istotnymi są sacrum i profanum. Istota życia, zwłaszcza w nowożytnej kulturze europejskiej, może manifestować się jako hierofania.

dr Izabela Trzcińska 

Adiunkt w Instytucie Religioznawstwa UJ, zajmuje się chrześcijaństwem i tradycjami gnostyckimi oraz sztuką sakralną. Ostatnio opublikowała książkę "Logos, mit, ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku."