Objawienia - natura czy kultura?

Objawienia są przez wyznawców różnych religii traktowane jako w pełni rzeczywisty kontakt z rzeczywistością sakralną, połączony z przekazem odpowiedniej wiedzy. Czy treść i formy objawień są takie same niezależnie od wyznawanej religii czy też istnieje zróżnicowanie w obrębie symboliki, idei i skutków kontaktu z sacrum? Z czego wynika owa jedność bądź różnorodność? Badania psychologicznych i kulturowych aspektów objawień próbują odpowiedzieć na te pytania.

 

dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. UJ

Religioznawca i etnolog religii. Od 1987 roku pracuje w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się m.in. teorią mitu, szamanizmem, problematyką zmian w religiach tradycyjnych, także religiami Australii i Oceanii. Autor m.in. "Symbolika kruka. Między mitem a rzeczywistością", "Religia Australii", "Etnologia religii", "Religia Słowian".