Piwnica Śpiewu Tradycyjnego

Piwnica Śpiewu Tradycyjnego to grupa zrzeszająca miłośników muzyki tradycyjnej z różnych stron Słowiańszczyzny. Na Festiwalu Hierofanie PŚT wykona pieśni obrzędowe cyklu wiosenno-letniego z Polski, Ukrainy, Białorusi i Serbii.

Dawniej pieśń była nieodłącznym elementem obrzędu, wyrażała treści mitologiczne, służyła działaniom magicznym. Pieśni, które usłyszymy w wykonaniu PŚT budziły niegdyś przyrodę do życia, odpędzały złe duchy i zapewniały urodzaj.

Według starego zwyczaju, pieśni obrzędowe związane z cyklicznymi przemianami przyrody wykonywały tylko kobiety. Dlatego też na scenie Hierofanii zaprezentuje się żeńska reprezentacja PŚT.

Zapraszamy na stronę projektu: http://piwnica.org/