Chłopcy kontra Basia

Trio "Chłopcy kontra Basia" powstało na przełomie 2009 i 2010 roku w Krakowie.

W jego skład wchodzą:

  • Barbara Derlak - śpiew, klarnet, drumla;
  • Marcin Nenko - kontrabas;
  • oraz Tomasz Waldowski - perkusja, futujara, przeszkadzajki.

Materiał zespołu to autorskie kompozycje inspirowane polską kulturą tradycyjną - w repertuarze "ChkB" pobrzmiewają echa m.in ballady ludowej, frywolnej przyśpiewki czy też pieśni obrzędowej. Całość podana jest we współczesnych, jazzujących aranżacjach.